17 maja 2017 r. Mec. Paweł Żerański w ramach swojej specjalizacji – prawa własności intelektualnej, uczestniczył w V Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Na zaproszenie prezesa Sądu, dra Ireneusza Matusiaka, przedstawił uczestnikom referat dotyczący niemieckich i francuskich regulacji nazw domenowych typu [nazwa miasta].pl.