27 października 2017 r. Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji podjęła uchwałę o wpisaniu na Listę Arbitrów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych r. pr. Pawła Żerańskiego.