26 lutego 2019 r. r. pr Paweł Żerański wziął udział w roli prelegenta w konferencji IT W UBEZPIECZENIACH GIGACON 2019. Paweł Żerański zaprezentował temat „Aspekty prawne chmury obliczeniowej w ubezpieczeniach”.


r. pr. Paweł Żerański uczestniczył w roli prelegenta w konferencji „Rzeczpospolitej”, Prawne aspekty umów i rozwiązań IT w organizcji, Najczęstsze błędy i pułapki, praktyczne wskazówki, 14.12.2017-15.12.2017.


17 maja 2017 r. Mec. Paweł Żerański w ramach swojej specjalizacji – prawa własności intelektualnej, uczestniczył w V Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Na zaproszenie prezesa Sądu, dra Ireneusza Matusiaka, przedstawił uczestnikom referat dotyczący niemieckich i francuskich regulacji nazw domenowych typu [nazwa miasta].pl.

Kradzież zdjęć


8 marca 2017 r. Mec. Paweł Żerański w ramach swojej specjalizacji – prawa własności intelektualnej, omówił w audycji „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa aspekty prawne kradzieży zdjęć i możliwości dochodzenia wynagrodzenia za ukradzione zdjęcie.

 

Nieuczciwa konkurencja


29 lipca 2015 r. Mec. Paweł Żerański w ramach swojej specjalizacji – prawa własności intelektualnej, omówił w audycji „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa, przypadki i konsekwencje działania pracowników na szkodę pracodawców poprzez popełnianie czynów nieuczciwej konkurencji oraz przedstawił, w jaki sposób pracodawca może tego rodzaju sytuacjom częściowo zapobiec.

 

Organizacje zbiorowego zarządzania


27 maja 2015 r. Mec. Paweł Żerański w ramach swojej specjalizacji – prawa autorskiego, wyjaśnił w audycji „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa, czym są organizacje zbiorowego zarządzania, w jaki sposób wpływają na obrót prawny w dziedzinie prawa autorskiego, oraz kiedy przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty ZAiKS.

 

Umowy w prawie autorskim


29 kwietnia 2015 r. Mec. Paweł Żerański w ramach swojej specjalizacji – prawa autorskiego, przedstawił w audycji „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa, aspekty prawne umów w prawie autorskim i wyjaśnił, w jaki sposób się je zawiera oraz jakie wynikają z tego korzyści.

 

Prawa autorskie w Internecie


28 stycznia 2015 r. Mec. Paweł Żerański w ramach swojej specjalizacji – prawa IT i telekomunikacyjnego, wyjaśnił w audycji „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa, jakie niebezpieczeństwa związane z prawami autorskimi czyhają na użytkowników Internetu, jak postępować w przypadku otrzymania wezwania do zapłaty związanego z korzystaniem z Internetu oraz co grozi w przypadku lekceważenia takich roszczeń.

 

Continue reading

Zakupy internetowe


17 grudnia 2014 r. Mec. Paweł Żerański w ramach swojej specjalizacji – prawa IT i telekomunikacyjnego, omówił w audycji „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa zmiany wchodzące w życie 24 grudnia 2014 r. w przepisach dotyczących zakupów przez Internet oraz rozważył plusy i minusy wynikające z tych zmian dla konsumenta i dla przedsiębiorcy.