IT i Poufność


Zdalny dostęp Klienta do repertorium jego spraw

Dzięki własnemu serwerowi wewnętrznemu zaoferowałem naszym klientom zdalny wgląd do repertoriów ich spraw, który jest dostępny pod poniższym linkiem i stale przez twórcę oprogramowania przy naszym udziale modernizowany.

 

Panel klienta

 

Ten dostęp, którego prezentacja znajduje się tutaj:
http://atre.pl/programy/kancelaria-2-0/, niezmiernie ułatwia moim klientom zorganizowanie we współpracy z nami windykacji sądowej, w szczególności przepływ informacji o toku spraw między naszymi Klientami a nami oraz koordynację windykacji pozasądowej i sądowej.