Nieuczciwa konkurencja

29 lipca 2015 r. Mec. Paweł Żerański w ramach swojej specjalizacji – prawa własności intelektualnej, omówił w audycji „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa, przypadki i konsekwencje działania pracowników na szkodę pracodawców poprzez popełnianie czynów nieuczciwej konkurencji oraz przedstawił, w jaki sposób pracodawca może tego rodzaju sytuacjom częściowo zapobiec.