O mnie


Paweł Żerański

Jest doświadczonym radcą prawnym, absolwentem studiów podyplomowych LL. M w Berlinie. Pracował w renomowanych kancelariach polskich i zagranicznych udzielających pomocy prawnej średnim i dużym przedsiębiorcom. Paweł Żerański specjalizuje się we wszelkich działach pomocy prawnej podmiotom gospodarczym i instytucjom publicznym ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawa znaków towarowych, jak również prawa IT i telekomunikacyjnego. Paweł Żerański przygotował projekt pracy doktorskiej na temat umów autorskich i jest autorem licznych publikacji w prasie fachowej. Zna biegle angielski i niemiecki oraz dobrze francuski.