Specjalizacje


Prawo autorskie, nieuczciwej konkurencji, znaków towarowych

Paweł Żerański i Wspólnicy sp. k.
  • ułatwia projektowanie i negocjowanie umów odnoszących się do nowoczesnych typów dóbr prawnych chronionych prawem autorskim, np. do formatów telewizyjnych, treści cyfrowych wykorzystywanych w Internecie, w tym – audiowizualnych,
  • środkami prawnymi przyczynia się do zwalczania naśladowców pasożytniczo traktujących efekty pracy klientów Kancelarii, a także pomaga zapobiegać powstawaniu takiej konkurencji,
  • wspiera swoich klientów w prowadzeniu działalności wydawniczej przygotowując odpowiednie typy umów (umowa wydawnicza, zlecenie druku, umowa o współpracę przy wydaniu),
  • otwiera swoim klientom możliwości zwalczania pasożytnictwa internetowego środkami prawnymi, np. cybersquattingu,
  • wspiera swoich klientów w kształtowaniu prawidłowych relacji prawnych z organizacjami zbiorowego zarządzania,
  • pomaga rozwiązywać problemy tzw. „rights clearance” tzn. pomaga zapewnić, aby użytkownik posiadał całość praw autorskich potrzebnych dla jego projektu,
  • doradza przy kampaniach reklamowych, bierze udział w negocjacji umów reklamowych.
  • szczególnie specjalizujemy się w ochronie praw fotografów – zapraszamy na bloga.
  • zgłasza znaki towarowe do rejestracji i uczestniczy w postępowaniach przed Urzędem Patentowym.

Publikacje