Specjalizacje


Prawo IT i telekomunikacyjne

Paweł Żerański i Wspólnicy sp. k.
  • pomaga planować proces zawierania umów w sposób uwzględniający interes głównego wykonawcy i zabezpieczający go w relacjach z podwykonawcami i zamawiającym,
  • wspiera swoich klientów w konstruowaniu struktury umów IT tak, aby między umowami istniały jasne związki prawne, aby nie było wątpliwości co do natury prawnej poszczególnych umów, a także aby maksymalnie wykorzystać tzw. efekt blokady,
  • składa odwołania, przystępuje do odwołań, składa odpowiedzi na odwołania i zastępuje swoich klientów przed KIO, składa ponadto skargi,
  • śledzi zmiany ram prawnych działalności swoich klientów (ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa autorskiego, ustawy o radiofonii i telewizji, ustawy o podpisie elektronicznym ustawy o ochronie danych osobowych, regulacji z zakresu prawa bankowego (outsourcing IT),
  • pomaga tworzyć strony internetowe poprzez doradzanie w odniesieniu do struktury umów i redakcję umów zapewniającą nabycie w najszerszym zakresie praw autorskich,
  • prowadzi sprawy sporne odnoszące się do praw do stron internetowych.

Publikacje