Specjalizacje


Prawo spółek i transakcje handlowe

Paweł Żerański i Wspólnicy sp. k.
  • pomaga zakładać spółki dopasowując do potrzeb klientów optymalną formę prawną i rozwiązania umowne z punktu widzenia prawa handlowego i podatkowego,
  • pomaga w bezpiecznym nabywaniu i łączeniu spółek oraz nabywaniu przedsiębiorstw lub ich poszczególnych składników majątkowych,
  • pomaga klientom ocenić ryzyka prawne związane z nabywaniem udziałów i akcji spółek, jak również przedsiębiorstw lub ich części,
  • sporządza wszystkie wymagane przez prawo handlowe dokumenty korporacyjne, w tym protokoły ze zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  • reprezentuje klientów w postępowaniach rejestrowych, związanych z zakładaniem, funkcjonowaniem i likwidacją spółek handlowych,
  • pomaga klientom negocjować umowy sprzedaży udziałów i akcji, jak również negocjować warunki przystępowania do istniejących spółek, w tym np. w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje kupującego,
  • pomaga klientom negocjować wszelkie umowy w obrocie gospodarczym zapewniając im najkorzystniejsze warunki prawne transakcji.

Publikacje