Specjalizacje


Sprawy administracyjne i spory sądowoadministracyjne

Paweł Żerański i Wspólnicy sp. k.
  • doradza klientom prywatnym, co do kierunku prowadzenia postępowania administracyjnego i możliwych do podjęcia w tym postępowaniu czynności np. o charakterze dowodowym,
  • dokonuje oceny prawidłowości postępowania administracyjnego i zasadności wniesienia odwołania lub skargi,
  • wnosi skargi, odpowiedzi na skargi, skargi kasacyjne i odpowiedzi na skargi kasacyjne w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w imieniu klientów ze sfery publicznej i klientów prywatnych,
  • zastępuje swoich klientów ze sfery publicznej i ze sfery prywatnej przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Publikacje