Specjalizacje


Sprawy sądowe

Paweł Żerański i Wspólnicy sp. k.
  • zastępuje swoich klientów przed sądami państwowymi i sądami prywatnymi (arbitrażowymi),
  • prowadzi spory odnoszące się do realizacji kompleksowych projektów budowlanych,
  • dochodzi dla swoich klientów należności przed sądami – w sposób indywidualnie dostosowany do potrzeb klienta zajmuje się windykacją,
  • broni swoich klientów przed nieuzasadnionymi roszczeniami związanymi z rozwiązywaniem stosunków pracy,
  • specjalizuje się m. in. w dochodzeniu roszczeń w zakresie ochrony wizerunku klientów.

Publikacje