Specjalizacje


Prawo pracy

Paweł Żerański i Wspólnicy sp. k.
  • opracowuje dla klientów optymalne umowy z pracownikami, jak również z osobami świadczącymi pracę na podstawie innych tytułów niż umowa o pracę, uwzględniające optymalne dla klientów rozwiązania prawne w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego i prawa podatkowego,
  • przygotowuje i pomaga negocjować wszelkie dokumenty z zakresu prawa pracy, takie jak regulaminy wynagradzania, regulaminy pracy, układy zbiorowe pracy,
  • stawia do dyspozycji swoich klientów także umowy stanowiące specyficzne, nowoczesne formy zatrudnienia, takie jak umowa agencyjna, kontrakt menadżerski,
  • uwzględnia w umowach zakaz konkurencji i problematykę z zakresu nabywania autorskich praw majątkowych,
  • doradza przedsiębiorcom w przypadku przejścia zakładu pracy na nowy podmiot,
  • reprezentuje klientów w sporach z pracownikami.

Publikacje