IT i Poufność


Zabezpieczenia organizacyjne i formalne poufności

 • Kancelaria spełnia wymogi regulacji z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności zawarła odpowiednie umowy powierzenia
  przetwarzania danych osobowych, aktualizuje pod kątem wymogów ochrony danych osobowych swoje podstawowe oprogramowanie prawnicze
  umożliwiające funkcjonowanie panelu klienta i prowadzenie repertorium spraw, stosuje klauzule informacyjne, a także we
  współpracy ze stałą obsługą IT i w oparciu o serwer wewnętrzny stale zwiększa i modyfikuje stosowane środki bezpieczeństtwa IT.
 • Jako radca prawny jestem zobowiązany do poufności Kodeksem Etyki Zawodowej, którego naruszenie stanowi delikt dyscyplinarny.
 • Wszystkie osoby zatrudnione przeze mnie są zobowiązane szczegółowymi klauzulami umownymi do zachowania poufności.
 • Obowiązuje zakaz wynoszenia akt sprawy poza Kancelarię.
 • Akta spraw zdawane i odbierane są protokolarnie.
 • Niepotrzebne kopie dokumentów oraz projekty są na bieżąco niszczone w niszczarce.